İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum

Traduction en turc de « La société malade de la gestion » (2005) de Vincent de Gaulejac, par Ö. Erbek. De Gaulejac, Vincent. (2013) İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum. (Ö. Erbek, Çev.) İstanbul, Ayrıntı Yayınları « Otuz yılı aşkın bir süredir çalışmanın örgütlenmesinde esaslı bir dönüşüm yaşandı. Esneklik ilkesi ve ağ imgesi etrafında şekillenen yeni yönetim paradigması, risk iştahıyla […]