Rencontre avec Vincent de Gaulejac autour de la ‘’Société Malade de Gestion’’

Rencontre avec Vincent de Gaulejac autour de la ‘’Société Malade de Gestion’’[1]

(10 Novembre 2017, Dünyada Mekan, Istanbul)

 

Vincent de Gaulejac a été l’invité de l’Université de Galatasaray, Département de Sociologie, à Istanbul, du 6-11 Novembre 2017. Une rencontre a été organisée par le Réseau International de Sociologie Clinique (RISC) Turquie et le Département de Sociologie de l’Université de Galatasaray, en partenariat avec l’Association des Psychologues pour la Solidarité Sociale (TODAP) et le Réseau de Solidarité pour les Cols Blancs (PEP), avec la participation de l’Assemblé de Santé et Protection des Travailleurs (İSİG).

 

L’activité a eu lieu dans un espace dédié aux nouvelles formes de collectivité et a rassemblé une trentaine de praticiens, universitaires, étudiants, salariés, travailleurs indépendants, chômeurs intéressés par la problématique de la souffrance au travail, telle qu’elle est traitée dans l’ouvrage ‘’Société Malade de Gestion’’ de Vincent de Gaulejac. Il s’agissait, lors de cette rencontre avec l’auteur, de discuter et partager les expériences subjectives vécues sous forme de malaise au travail, dans une visée compréhensive et à travers l’apport spécifique de la démarche clinique.

 

Ayça Yılmaz, doctorante à l’Université Paris René Descartes, a contribué à titre de discutante, en introduisant la problématique principale de l’ouvrage autour de l’idéologie gestionnaire comme source de contradictions et génératrice de souffrance majeure chez les sujets qui y sont exposés. Elle a souligné à quel point l’idéologie gestionnaire pourrait également se nourrir des références locales et préconiser la souffrance à la fois comme une valeur de modernité et associée aux traditions dans le contexte turc.

 

L’ensemble des contributions, sous forme de partages d’expériences de la part des participants, ont permis d’illustrer les vécus de souffrance dans différents contextes professionnels et ont souligné la nécessité de remettre du collectif face aux processus d’individualisation; afin de s’ouvrir à la parole et au sens.

*****

 

‘’İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum’’ üzerine Vincent de Gaulejac ile buluşma

(10 Kasım 2017, Dünyada Mekan, İstanbul)

 

Vincent de Gaulejac, 6–11 Kasım 2017 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün davetlisi olarak İstanbul’daydı. Uluslarası Klinik Sosyoloji Ağı (RISC) Türkiye birimi ile Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen bu buluşma, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) ve Plaza Eylem Platformu’nun (PEP) işbirliği, ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) katılımı ile gerçekleşti.

 

Etkinlik, farklı kolektif olma biçimlerine alan açmayı amaçlayan bir mekanda gerçekleşti ve Vincent de Gaulejac’ın kitabında ortaya koyduğu bakış  açısı doğrultusunda iş yaşamının ruhsal etkileri sorunsalına ilgi duyan yaklaşık 30 kadar pratisyen, akademisyen, öğrenci, maaşlı ya da bağımsız çalışan ve işsiz katılımcıyı bir araya getirdi. Bu yazarla buluşma etkinliğinde, çalışma hayatında acı ve huzursuzluk yaratan öznel deneyimlerin paylaşılması ve klinik yaklaşım üzerinden tartışılması hedeflendi.

 

Paris René Descartes Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Ayça Yılmaz, tartışmacı olarak etkinliğe katkı sunarak, çalışmanın ana sorunsalı olan ve içinde barındırdığı önemli çelişkiler nedeniyle maruz kalan öznelerde acı kaynağı olan, işletme ideolojisini tanıttı. Ayrıca, Türkiye bağlamı özelinde, bu ideolojinin yerel referanslardan beslenerek, acı çekme durumunu, hem modern hem de geleneksel bir değer olarak onaylandığını vurguladı.

 

Katılımcıların tecrübe paylaşımı üzerinden yapılan katkıların tümü, farklı profesyonel bağlamlarda acının kaynaklarını örneklendirdikleri gibi, bireyselleştirme süreçlerin karşısında, söz ve anlam için bireylere alan açabilen kolektif(ler)in gerekliliğinin de altını çizdi.

 

[1] Gaulejac, de V. (2005) Société Malade de Gestion. Editions Seuils, Paris. Traduit en turc, par Özge Erbek (2013) İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum, Editions Ayrıntı.